بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

 

 
 

 موزه پاسارگاد

 

تنگ بلاغی

گالری عکس

آرشیو

نقشه سایت


 

بخشی از وصیّت نامه کوروش

هان ای رهگذر که می آیی و نمی دانم کیستی! من کوروش هستم، پسر کمبوجیه از تخمه هخامنشی، مادرم ماندانا دختر پادشاه ماد، منم کوروش شاه بزرگ، شاه پارس، شاه سرزمین های پهناور، آفتاب گیر، سرزمین های فراخ که اکنون به این مقدار اندک از سرزمین بزرگ کشورم بسنده کرده ام بر گور من رشک مبر و بر ویران کردنش دل خوش مدار که تو نیز بر گور خود چنین نگاری، هرگاه فرمانبردار اهورامزدا باشی.

 

* Strabo, Geographia15.3.6

* Arrian (آریان مورخ یونانی)

* Plutarque (پلوتارخ مورخ یونانی)